Uitgangspunten leermethodiek

De door Kameleon gebruikte leermethodieken stellen de subjectieve beleving van de cursist centraal. Door te onderzoeken op welke wijze de ervaren druk verminderd kan worden, ervaart de deelnemer meer controle op zijn eigen handelen. Juist dat versterkt de weerbaarheid!

Uiteraard wordt de training vormgegeven en ingericht vanuit de praktijkcontext van de deelnemer. Kameleon maakt daarbij gebruik van veel afwisselende werkvormen die mede zijn gestoeld op actuele inzichten vanuit NLP en progressief werken.

Binnen maatwerkprogramma’s is het mogelijk om de training van mentale vaardigheden te koppelen aan hartcoherentie. Dit maakt het voor de deelnemer mogelijk om op eigen kracht en direct meetbaar het eigen spanningsniveau te reduceren. Het trainingseffect wordt objectief meetbaar! Dit kan vervolgens op waarde worden getest in praktijkrelevante scenario’s.