Referenties

Kameleon heeft een brede werkervaring en heeft een trainersbestand met achtergronden vanuit de politie, justitie, de psychiatrie en het onderwijs. Wij verzorgen al 10 jaar programma’s voor zowel fysieke, mentale en morele weerbaarheid bij onder andere:

• Gemeentelijke overheid: waaronder BOA’s van diverse Gemeenten
• Onderwijs: diverse ROC’s in het land, maar ook Hogeschool Arnhem Nijmegen(SPH)
• Bedrijfsleven: Diverse teamgerichte trainingen Sociaal Ongewenst Gedrag. Deze training is ontwikkeld in samenwerking met de Radboud Universiteit te Nijmegen en Stichting Pesten.
• Forensische Psychiatrie: FPC de Rooyse Wissel te Venray, volledig onderwijsaanbod met opgeleide trainers
• Psychiatrie: Dichterbij Stevig; volledig onderwijsaanbod met opgeleide trainers
• Zorg: Stichting Prisma; volledig onderwijsaanbod met opgeleide trainers
• Zorg: Stichting SWZ te Son en Breugel en Stichting St. Annaklooster Eindhoven maatwerk en coaching
• Zorg: S&L zorg te Bergen op Zoom; maatwerktraining fysieke weerbaarheid met 4 zorgteams