Partners

Onder partners verstaan wij mensen die op een “Partner basis” met elkaar omgaan. Mensen die schouder aan schouder willen staan, voor elkaar en voor gemeenschappelijke doelen. Partner zijn betekent gelijkwaardigheid, openheid, wederzijds verantwoording afleggen, maar ook wederzijds verantwoording nemen. Maar vooral vertrouwen.

Vertrouwen in elkaar dat je kunt samenwerken, vertrouwen in de kwaliteit die je zelf ook hoog in het vaandel hebt staan. Mensen waarvan je weet dat zij de kwaliteit kunnen bieden die je van hen verwacht. Mensen die weten dat wij de kwaliteit kunnen bieden die zij van ons verwachten.

Met onderstaande partners heeft Kameleon uitstekende ervaringen.

BOWFLEX training en advies www.bowflextrainingenadvies.nl
Strigo Training & Coaching www.strigo.nl
Budoschool Kihon www.jiu-jitsu-cuijk.nl
Rubik Nazarian www.actinginbusiness.com
Milieuvizier www.milieuvizier.nl