René Lange

Wie is René Lange?
René is een echte man uit de praktijk. Zijn jarenlange werkervaring komt voort uit de volgende functies:

  • Penitentiair inrichtingswerker bij het Ministerie van Justitie o.a. binnen het huis van bewaring als bij de half open inrichting.
  • Lid van het IBT(intern bijstandsteam)
  • Integrale beroeps vaardigheidstrainer bij de politie.
  • Sociotherapeut in een TBS kliniek.
  • Groepswerker bij een justitiële jeugdinrichting, zijn aandachtsgebieden daar waren o.a. jongeren met een PIJ maatregel(jeugd TBS), AMV-ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen, OTS (jeugd onder toezichtstelling).

Verder beoefent René al ruim 40 jaar jiu-jitsu en is rijks gediplomeerde jiu-jitsu leraar. Momenteel is hij in het bezit van de 6de dan jiu-jitsu. Bij deze sport is zijn interesse gewekt hoe weerbaarheid en zelfverdediging écht werken als je onder druk komt te staan. Hij zag en ervaarde dat, op het moment dat het echt “spannend” werd op de werkvloer, er een heleboel technieken die veilig op de mat geleerd en getraind werden niet in de praktijk waren toe te passen. Ook zag hij veel collega’s in de problemen komen in moeilijke situaties, omdat zij moeite hadden het hoofd erbij te houden. Om deze reden is hij zich gaan verdiepen in het menselijk verdedigingssysteem (MVS). Met andere woorden: hoe reageert en handelt een mens onder druk. René kan van zichzelf zeggen, dat hij zich uitstekend kan verplaatsen in en doceren van mensen zonder ervaring in fysieke weerbaarheid.

Wat betreft de theoretische kennis heeft René zich vooral in de praktijk geschoold in combinatie met opleidingen. Wat hij veel tegenkwam in deze opleidingen en trainingen is dat er voorbij gegaan werd aan het menselijk reageren in stressvolle situaties. Men leerde en trainde vanuit de boeken en niet vanuit het menselijk aspect. Op dit vlak heeft hij zich juist gespecialiseerd. Wat doet het gedrag van de ander met mij, maar ook de bewustwording van wat mijn gedrag doet bij de ander.

Samen met Rob van Engelen is René eigenaar van Kameleon PrW. Buiten het jiu-jitsu is René een liefhebber van motorrijden, zijn honden en reizen.

Wie is Rob van Engelen?