Rob van Engelen

Wie is Rob van Engelen?
Rob heeft een achtergrond als opleider binnen diverse beroepsopleidingen in de sport en als docent gevaarbeheersing bij de politie. Vanuit deze ervaringen ontwikkelde Rob een eigen visie op “transformatief leren”.
De visie van Rob op leren in relatie tot weerbaarheid is dat leren tot stand komt door het vergroten van inzicht op het eigen gedrag en de besturende interne processen. Het alleen maar investeren op het trainen van vaardigheden en procedures is echt te oppervlakkig en niet effectief! In zijn behoefte aan meer achtergrond deed Rob diverse opleidingen op het gebied van menselijk gedrag, waaronder de opleiding tot NLP coach en neurocoach.

De effectiviteit van het optreden van een medewerker wordt voor een groot deel bepaald door de” interne mens” achter de professional. Het is die mens die in de trainingen van Kameleon moet worden geraakt om tot een duurzaam en betekenisvol leerrendement te komen.

Rob is gedreven om deze visie als ondernemer door te ontwikkelen en te vertalen naar mensgerichte betekenisvolle leerprogramma’s weerbaarheid. Belangrijke kernwaarden van Rob zijn: Praktisch, Verbindend en Duurzaam!

Samen met René Lange is Rob eigenaar van Kameleon PRW! Rob is samen met zijn gezin woonachtig in Schijndel, geniet van motorrijden, lezen over gedrag, natuur, honkbal en MTB-en.

Wie is René Lange?