Home

Kameleon Professionele Weerbaarheid verzorgt opleidingen en trainingen op het gebied van mentale, fysieke en morele weerbaarheid. Het complete trainingsaanbod is ontwikkeld op basis van de neurofysiologie van angst en agressie en presteren onder druk. Het driedelige menselijke brein is daarbij de fundering voor het beschouwen van gedrag. Het rationele, emotionele en reptielenbrein in interactie.

Het door Kameleon ontwikkelde spiegelmodel voor gedrag, ‘de trechter van ruimte en tijd’ geeft de deelnemer vooral inzicht in de inter-persoonlijke mogelijkheden en onmogelijkheden. Het model spiegelt professionals met een taak en medemensen in grensoverschrijdende situaties.

Het reflecteert het gedrag op verschillende niveaus van spanning en laat zien waar kansen liggen voor preventie, de-escalatie en controle, herstel en betekenisvol leren. Trainingen en cursussen zijn praktijkgericht en enerverend met aandacht voor borging en verdieping. Samen met u zoeken wij naar een klantgericht en haalbaar trainingsaanbod!

Uitgangen leermethodiek
Naast maatwerk ook breder onderwijsaanbod weerbaarheid

Teamtrainingen omgaan met sociaal ongewenst gedrag.

Naast trainingsprogramma’s die zich richten op de individuele deelnemer verzorgen wij ook trainingen voor teams en organisaties die in hun dagelijks functioneren belemmerd worden door sociaal ongewenst gedrag. Kameleon werkt daarin samen met de Stichting Pesten en Bijzonder hoogleraar Dr. Ron Scholten verbonden aan de Radbout Universiteit.